1. หน้าแรก
  2. ข่าว

จีนเปิดใช้สะพานรถไฟยาวที่สุดในประเทศ

25 ม.ค. 2561| | 2,011

จีนเปิดใช้สะพานรถไฟยาวที่สุดในประเทศ ใช้เวลาข้ามเพียง 20 วินาที การเปิดใช้ในครั้งนี้เป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่ห่างไกลและยากจน