1. หน้าแรก
  2. ข่าว

อาชีพวิ่งทุเรียน

4 พ.ค. 2561| | 4,513

ความนิยมทุเรียนจากลูกค้าต่างประเทศ ทำให้ล้งต้องจัดการหาวิธีนำผลผลิตจากเกษตรกรมาส่งให้ได้ ทำให้เกิดอาชีพ "วิ่งทุเรียน" ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป หากคิดเป็นรายวัน เด็กวิ่งทุเรียนหน้าใหม่ได้วันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท แต่หากชำนาญจะได้กิโลกรัมละ 1 บาท สูงสุดรายได้วันละ 10,000 บาท ติดตามได้จากรายงาน

ลักขณา หมานระเด่น : Thai PBS