1. หน้าแรก
  2. ข่าว

ปริมาณน้ำฝนเดือนกรกฎาคม 2560

16 มิ.ย. 2560| | 4,223

ปริมาณน้ำฝนที่มีการคาดการณ์เดือนกรกฎาคม 2560 แบ่งตามแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กระแสลม และปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดฝนมากน้อย อาจจะมีการคาดเคลื่อนตามลักษณะภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น (สามารถคลิกดูได้จากแผนที่รูปภาพมาตรวัดน้ำฝน)

ที่มา : WOW Thailand