1. หน้าแรก
  2. ข่าว

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกธนบัตรที่ระลึก

21 ก.ค. 2560| | 3,226

     ธนาคารแห่งประเทศไทย  ออกธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะใช้ธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป 5 ชนิดราคา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนนี้ เป็นต้นไป โดยด้านหน้าจะเป็นลักษณะเดียวกับแบบธนบัตรแบบ 16 ส่วนด้านหลังจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วย
    • ชนิดราคา 20 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
    • ชนิดราคา 50 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
    • ชนิดราคา 100 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ที่ทรงห่วงใยพสนิกรในพื้นที่ทุรกันดาร
    • ชนิดราคา 500 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระปรีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริในด้านต่างๆ
    • ชนิดราคา 1,000 บาท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลที่ประชาชนไทยร่วมกันเทดทูนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย