1. หน้าแรก
  2. วาระทางสังคม
  3. ฟังเสียงประเทศไทย

รายการ

รายการ : ฟังเสียงประเทศไทย

ฟังหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบเมืองไทย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน ผ่านเจ้าของเรื่องราวตัวจริง เพื่อร่วมหาคำตอบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย ทุกวันพุธ 16.00 น. - 16.30 น. 

ฟังเสียงประเทศไทย

116 คลิป