1. หน้าแรก
  2. ชีวิตและวัฒนธรรม
  3. เริ่มต้นจากดนตรี

รายการ

รายการ : เริ่มต้นจากดนตรี

ทุกตัวโน๊ตมีที่มา ทุกเส้นเสียงมีที่ไป ฟังบทเพลงที่หลากหลายกับความรู้ในแง่มุมต่างๆ โดยผู้จัด วิริยะ สว่างโชติ ทุกวันศุกร์ 16.00 น. - 17.00 น. 

เริ่มต้นจากดนตรี

77 คลิป