รายการ

รายการ : Green&Brown Talk

รายการที่ชวนคุณผู้ฟังเรียนรู้และทำความเข้าใจ กับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมรอบตัว กับ 2 ผู้จัด ดวงดาว อิสสุริยะ และ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทนประจำประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN ฟังสดได้ทุกวันจันทร์ 9.00 น. - 10.00 น. 

Green&Brown Talk

67 คลิป