รายการ

รายการ : แว่นขยาย

รายการสำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 - 12 ปี ที่กำลังเข้าสู่วัยเผชิญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและพบเจอกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต รายการนี้นำเสนอการช่องทางชี้แนะการแก้ไขปัญหาเป็นเพื่อนคุยกับวัยเด็ก และสร้างความเข้าใจให้ผู้ใหญ่

ขอบคุณข้อมูลช่วงสาระน่ารู้ จาก สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค

แว่นขยาย

30 คลิป