1. หน้าแรก
  2. ชีวิตและวัฒนธรรม
  3. ครอบครัวมือใหม่

รายการ

รายการ : ครอบครัวมือใหม่

รายการ"ครอบครัวมือใหม่" รายการเพื่อการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัวเพื่อคู่ชีวิตมือใหม่ เพื่อให้คู่รักหรือทุกคนได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจและมีความมั่นใจในการที่จะมีครอบครัวเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลต่อสังคมที่จะมีประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต ตลอดจนลดปัญหาการอย่าร้างและปัญหาความไม่พร้อมในครอบครัวของวัยรุ่น โดยรายการครอบครัวมือใหม่จะมีประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวมานำเสนอ พร้อมกับเสียงความคิดเห็นหลากทัศนะจากทางบ้าน ซึ่งช่วง "สมาชิกครอบครัว" จะมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในแต่ละประเด็นมาให้ความรู้ แนะนำ เสนอมุมมอง ตลอดจนสะท้อนทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างครอบครัวให้กับคู่รักมือใหม่ นอกจากนี้ในช่วงท้าย "คำสำคัญประจำบ้าน" ยังได้ฝากคำหรือประโยคสั้นๆ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจในการใช้ชีวิตคู่จากนักจิตวิทยาประจำรายการ
 

ครอบครัวมือใหม่

30 คลิป