1. หน้าแรก
  2. เพลงและดนตรี
  3. เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

รายการ

รายการ : เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

ร่วมสัมผัสกลิ่นไอความไพเราะแห่งเสียงดนตรีและความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวิถีของดนตรีในภูมิภาคอาเซี่ยน กับ อาจารย์ อนันท์ นาคคง ในรายการ "เพลงดนตรีวิถีอาเซียน Asean music way"