1. หน้าแรก
  2. การศึกษา
  3. ห้องเรียนโลก

รายการ

รายการ : ห้องเรียนโลก

เปิดมุมมองการเรียนรู้จากต่างแดน ผ่านประสบการณ์ของคนไทยที่ได้ไปเรียนในต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต และข้อคิดสำหรับใครที่สนใจไปศึกษาต่อ

ห้องเรียนโลก

25 คลิป