1. หน้าแรก
  2. การศึกษา
  3. พูดจีนได้ง่ายจัง

รายการ

รายการ : พูดจีนได้ง่ายจัง

แนะนำประโยคพื้นฐานและคำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ภาคบริการ เช่น คนขับแท็กซี่  พนักงานโรงแรม พนักงานขาย พนักงานร้านอาหาร พนักงานนวดและสปาเพื่อให้สื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนได้

พูดจีนได้ง่ายจัง

60 คลิป