1. หน้าแรก
  2. วาระทางสังคม
  3. สื่อเปลี่ยนโลก

รายการ

รายการ : สื่อเปลี่ยนโลก

การสร้างสรรค์งานสื่อหลาย ๆ แขนง  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  ให้ความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น   โดย พิภพ พานิชภักดิ์