1. หน้าแรก
  2. ชีวิต ศิลปและวัฒนธรรม
  3. วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

รายการ

รายการ : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

เจาะลึกวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้านนา 4 กลุ่ม คือ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยองและไทเขิน

ติดตามฟังได้ที่ www.thaipbsradio.com
แอปพลิเคชัน : Thai PBS Radio
Podcast : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

39 คลิป