รายการ

รายการ : คิดก่อนเชื่อ

คิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา จะนำงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางพิษวิทยา มาอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ  เช่นข้อมูลของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่หลงเชื่อคำโฆษณา

คิดก่อนเชื่อ

19 คลิป