1. หน้าแรก
  2. ค้นหาผลการค้นหา พบ 141 รายการ

แนะวิธีใช้สมาร์ตโฟน ลดความเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ : (Health Talk Health Tips) ( รายการ: โรงหมอ   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

เมื่อสมาร์ตโฟน เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต หากใช้มากจนเกินไปย่อมเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
 
กภ.จุติพร ธรรมจารี นักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีใช้สมาร์ตโฟนเพื่อลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ทำได้ด้วยการไม่เล่นมากจนเกินไป, ใช้การโทรศัพท์หรือส่งข้อความเสียงแทนการพิมพ์ข้อความ, เมื่อต้องการใช้งาน ควรอยู่ในที่ที่มีแสงสว่าง, ทุก ๆ 40 นาทีจะต้องเปลี่ยนท่าทางหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำ และ ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อจะได้เดินเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ 
 
แต่อาการกล้ามเนื้ออักเสบที่เกิดจากการเล่นสมาร์ตโฟน เมื่อเป็นแล้วจะรักษาได้หรือไม่ 
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : กภ.จุติพร ธรรมจารี

แนะวิธีใช้สมาร์ตโฟน ลดความเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ ( รายการ: โรงหมอ   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

เมื่อสมาร์ตโฟน เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต หากใช้มากจนเกินไปย่อมเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
 
กภ.จุติพร ธรรมจารี นักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีใช้สมาร์ตโฟนเพื่อลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ทำได้ด้วยการไม่เล่นมากจนเกินไป, ใช้การโทรศัพท์หรือส่งข้อความเสียงแทนการพิมพ์ข้อความ, เมื่อต้องการใช้งาน ควรอยู่ในที่ที่มีแสงสว่าง, ทุก ๆ 40 นาทีจะต้องเปลี่ยนท่าทางหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำ และ ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อจะได้เดินเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ 
 
แต่อาการกล้ามเนื้ออักเสบที่เกิดจากการเล่นสมาร์ตโฟน เมื่อเป็นแล้วจะรักษาได้หรือไม่ 
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : กภ.จุติพร ธรรมจารี

ปอดติดเชื้อ อันตรายถึงชีวิต ( รายการ: โรงหมอ   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

ปอดติดเชื้อ คืออาการติดเชื้อที่ปอดด้วยเชื้อโรคประเภทต่างๆ ตั้งแต่เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อพยาธิ เชื้อรา หรือเชื้ออื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ ถุงลมภายในปอดจะเต็มไปด้วยน้ำ ทำให้ปอดจะทำงานหนักขึ้นเพื่อพยายามแลกเปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจน...ภาวะปอดติดเชื้อ เป็นอันตราย สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ติดตามเรื่องนี้ในรายการ "โรงหมอ" เวลา 14.00 น. โดย ผศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรคอัลไซเมอร์ ( รายการ: โรงหมอ   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนี้ถูกบรรยายไว้ครั้งแรกโดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ Alois Alzheimer ในปี พ.ศ. 2499 ผู้ ป่วยโรคนี้จะมีอาการสำคัญ คือ ความจำเสื่อม หลงลืม มีพฤติกรรมและนิสัยเปลี่ยนไป อาการจะดำเนินไปอย่างช้าๆ แต่ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเสีย ชีวิตในที่สุด ไม่มีวิธีป้องกันหรือวิธีสำหรับรักษาให้หายได้
ติดตามโรคนี้ได้ในรายการ "โรงหมอ" โดย อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ : สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สายการบินแอร์อินเดีย ลดต้นทุนเตรียมเสิร์ฟมังสวิรัติให้ผู้โดยสาร ( รายการ: หน้าต่างโลก   หมวดหมู่: ข่าวไทยพีบีเอส )

สายการบินแอร์อินเดีย สายการบินแห่งชาติของประเทศอินเดีย เตรียมพร้อมมาตรการลดต้นทุน หลังประสบปัญหาขาดทุนจากภาวะการแข่งขันด้านการบินในประเทศ ด้วยการเสิร์ฟเมนู "มังสวิรัติ" ให้กับผู้โดยสารในชั้นประหยัดและบินภายในประเทศเท่านั้น ส่วนชั้นประหยัดที่บินระหว่างประเทศยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการด้านอาหาร
 
ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์

สถานการณ์อหิวาตกโรค / พลเมืองอังกฤษย้ายถิ่นไปเยอรมนี ( รายการ: หน้าต่างโลก   หมวดหมู่: ข่าวไทยพีบีเอส )

สถานการณ์อหิวาตกโรคในเด็กขณะนี้กำลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามในประเทศเยเมน ทำให้ระบบสาธารณสุขและสุขภาวะภายในประเทศอยู่ในจุดเสื่อมโทรมจนมีเด็กติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้น

หลังจากที่ประเทศอังกฤษออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU ทำให้พลเมืองอังกฤษหันไปพำนักและถือสัญชาติอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะการย้ายถิ่นฐานไปประเทศเยอรมนี แต่การจะเปลี่ยนแปลงสัญชาติมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ผู้ต้องการย้ายถิ่นฐานต้องปฏิบัติตาม

ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์

เสียงอุรังอุตัง บ่งบอกวิวัฒนาการรากฐานภาษามนุษย์ ( รายการ: หน้าต่างโลก   หมวดหมู่: ข่าวไทยพีบีเอส )

การสื่อสาร เป็นช่องทางในการพูดคุยเพื่อความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ แต่พัฒนาการด้านภาษาในอดีตตั้งแต่พัฒนาการด้านมนุษย์ มีฐานรากมาจากเสียงของอุรังอุตัง ฝรั่งเศสพัฒนาการด้านการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องไปทุกพื้นที่ เพียงมี โฮโลแกรม ก็เสมือนมีผู้สมัครไปเยือนถึงที่ วิถีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของวัยรุ่นต่างประเทศมักมีอิสระจากพ่อแม่ แต่ปัจจุบัน วิถีเหล่านั้นเปลี่ยนไป

ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ในช่วง "หน้าต่างโลก" กับ เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล และ พงศธัช สุขพงค์