1. หน้าแรก
  2. ค้นหาผลการค้นหา พบ 178 รายการ

ใช้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ฟังแถลงการณ์เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 99 ปี เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่า มี 2 ประเด็นที่น่ากังวล คือ 1.เอกชนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับสิทธิถือกรรมสิทธิ์หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมที่ดิน และยังไม่ต้องขออนุญาตเช่าที่ดินแปลงอื่นๆเพื่อทำกิจการอื่นๆ หากได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษให้ลงทุนแล้ว 2.กรมที่ดินไม่มีอำนาจจะกำหนดกฎเกณฑ์ ไม่มีอำนาจพิจารณา และไม่มีอำนาจเพิกถอนสัญญาเช่า ไม่ว่าจะพบปัญหาใดๆก็ตาม

สินค้าฮาลาล ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ท่ามกลางความหลากหลายของวิถีสังคม สิ่งสำคัญที่มุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องยึดถือ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนา คือการเลือกกินเลือกใช้สินค้าฮาลาล ซึ่งเมื่อพูดถึงสินค้าฮาลาล สิ่งแรกที่ทำให้หลายคนนึกถึง คือตราสัญลักษณ์ฮาลาลที่ปรากฎอยู่บนห่อบรรจุภัณฑ์อาหาร แต่ความจริง ฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามยังครอบคลุมไปถึงสินค้าและบริการประเภทอื่นๆด้วย ข้อมูลจากธนาคารโลก ระบุว่า ตลาดสินค้าฮาลาลอาเซียนมีเม็ดเงินสะพัดมากที่สุด เนื่องจากมีประชากรมุสลิม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสามารถในการซื้อสูง อยู่เป็นจำนวนมาก

เรือจีนเริ่มสำรวจแก่งโขง ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ออกแถลงการณ์คัดค้านกรณีเรือจีนสำรวจแก่งในแม่น้ำโขง เพื่อศึกษาเส้นทางเดินเรือขนาดใหญ่ ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในจังหวัดติดแม่น้ำโขง มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะเคลื่อนไหวเพื่อให้ยุติการสำรวจ ด้านนาวาเอกชลทัย รัตนเรือง ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หรือ นรข. เขตเชียงราย ระบุว่า ทหารมีหน้าที่ร่วมกับกรมเจ้าท่า นำเจ้าหน้าที่ออกติดตามไปพร้อมกับเรือสำรวจของจีน ซึ่งได้มีการแจ้งแล้วว่า จะต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ยื่นต่อทางฝ่ายไทยเท่านั้น จะไม่ดำเนินการนอกแผนงานเป็นอันขาด

คลองแม่ข่า ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

“น้ำแม่ข่า” หรือ “คลองแม่ข่า” จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของการเลือกพื้นที่ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อปี 1839 ในอดีต ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในทางยุทธศาสตร์ ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองทางด้านตะวันออกและด้านใต้ เพราะเอื้อประโยชด้านการระบายน้ำจากเขตเมืองสู่แม่น้ำปิง และยังเป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค และการสัญจรทางน้ำ แต่หลายปีที่ผ่านมา สภาพของคลองแม่ข่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมแรงร่วมใจพัฒนาและปรับปรุง ผ่านกิจกรรมและแผนแม่บทมากมาย

พีมูฟ ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

เครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ยื่นหนังสื่อผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดถุงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมโดยเร็ว พร้อมกับให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทันที และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน หรือ ปจช.  และให้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ปจช. ด้วย

เชียงใหม่ กับเส้นทางมรดกโลก ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ฟังเสียงสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 1 ในเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในแนวทางมรดกโลก ถึงเส้นทางหลังจากเมืองเชียงใหม่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของสถานที่ที่ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินหน้าแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ พร้อมกับจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในปีนี้

โครงการตุ๊กตาวิเศษ ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

มีคดีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเกิดขึ้นประเทศไทยทุกๆ 15 นาทีโดยเฉลี่ย โครงการตุ๊กตาวิเศษ เป็นโครงการที่ต้องการเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ กับพนักงานสืบสวนและนักจิตวิทยา ที่ทำหน้าที่สืบค้นเหตุการณ์ เพราะการสื่อสารกับเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางครั้ง เด็กบางวัยไม่สามารถระบุได้ว่า ถูกกระทำชำเราบริเวณใดของร่างกาย จึงต้องใช้ตุ๊กตาเป็นตัวบทบาทสมมติ จำลองแบบอวัยวะเพศที่มีผลต่อรูปคดี ให้เด็กชี้จุดที่ถูกทารุณกรรม

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เกาะเขาใหญ่ ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ฟังอาสาจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเที่ยวเกาะเขาใหญ่ ประติมากรรมธรรมชาติที่คล้ายกับปราสาทหิน มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งเข้าไปในทะเล ชาวบ้านเรียกกันว่า "ปราสาทหินพันยอด" และยังมีลักษณะคล้ายถ้ำลอดผ่านเข้าไป ภายในถ้ำ ด้านบนสามารถทะลุยอดปราสาทขึ้นไปจนเห็นท้องฟ้า แต่บริเวณนี้ มีความกว้างเพียง 20-30 เมตร ทำให้ต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไป ด้วยรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปิดอ่าวให้ปลาวางไข่ ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ฟังเสียงประมงพื้นบ้าน หลังกรมประมงปิดอ่าวไทยเพื่อให้ปลาวางไข่ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2560 รวม 3 เดือน กินพื้นที่ 16.5 ล้านไร่ ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ หากพบชาวประมงกระทำผิด จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีอย่างเข้มงวด

โรงไฟฟ้าเชียงราก ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ชาวตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เพื่อคัดค้านการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ที่ประกอบด้วย โรงไฟ้ฟ้าจากขยะ จำนวน 3 โรงในพื้นที่ เพราะพื้นที่ตำบลเชียงรากใหญ่ อยู่ในเขตอนุรักษ์น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522

ฮักน้ำโขง ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ฟังมุมมองจากคนในพื้นที่และนักวิชาการที่มีต่อโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ผ่านงาน “ฮอมบุญ ฮอมปุย ปกปักฮักษาแม่น้ำโขง หยุดโครงการระเบิดแก่ง” ที่จังหวัดเชียงราย ที่นอกจากจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ยังมีการแสดงความรู้สึก ประเด็น “ความฮักต่อแม่น้ำโขง” โดยเยาวชน คนขับเรือ ชาวบ้าน พ่อค้า-แม่ค้า ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พระสงฆ์ หน่วยงานท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมพิเศษ กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ คนทำเกษตรริวโขง

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ( รายการ: เสียงจากหมู่บ้าน   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ฟังเสียงชาวบ้านริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย หลังทราบว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง พ.ศ.2558-2568 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจำเป็นต้องระเบิดบางเกาะแก่งในแม่น้ำที่เป้นอุปสรรคต่อการเดินเรือ