1. หน้าแรก
  2. ค้นหาผลการค้นหา พบ 4 รายการ

HTHT 2020 EP.28: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Corona virus) ( รายการ: โรงหมอ   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (Corona virus)
 
คำถามเกิดขึ้นมากมาย ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
 
- เกิดจากสัตว์ประเภทไหนกันแน่ 
- ไวรัสชนิดนี้มีความสัมพันธ์อะไรกับเซลล์ภายในปอดกับเม็ดเลือดขาวที่นำไปสู่การเสียชีวิต
-  3% ของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต กลุ่มไหนมีสัดส่วนมากที่สุด
- หน้ากาก N95 ความจริงแล้วป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้หรือไม่ แล้วเหตุใดฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีต่อการรับเชื้อไวรัสชนิดนี้
 
และเรื่องราวอีกมากมายที่คุณควรรู้เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้

โรงหมอ 2020 EP.28: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Corona virus) ( รายการ: โรงหมอ   หมวดหมู่: สิทธิผู้บริโภค )

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (Corona virus)
 
คำถามเกิดขึ้นมากมาย ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
 
- เกิดจากสัตว์ประเภทไหนกันแน่ 
- ไวรัสชนิดนี้มีความสัมพันธ์อะไรกับเซลล์ภายในปอดกับเม็ดเลือดขาวที่นำไปสู่การเสียชีวิต
-  3% ของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต กลุ่มไหนมีสัดส่วนมากที่สุด
- หน้ากาก N95 ความจริงแล้วป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้หรือไม่ แล้วเหตุใดฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีต่อการรับเชื้อไวรัสชนิดนี้
 
และเรื่องราวอีกมากมายที่คุณควรรู้เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้