1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Sci & Tech
  4. Sci & Tech 2020 EP.29: ดาราศาสตร์ยุคโบราณบนฟากฟ้าแห่งบาบิลอน

Sci & Tech 2020 EP.29: ดาราศาสตร์ยุคโบราณบนฟากฟ้าแห่งบาบิลอน

รายการ : Sci & Tech

ออกอากาศ 10 ก.พ. 2020