1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. EP.12 เสนอแก้แบบเรียน ลดความรุนแรงในครอบครัว

EP.12 เสนอแก้แบบเรียน ลดความรุนแรงในครอบครัว

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 9 ก.พ. 2020

EP.12 เสนอแก้แบบเรียน ลดความรุนแรงในครอบครัว

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และมูลนิธิผู้หญิง เสนอคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ สภาผู้แทนราษฎร ปรับปรุงแบบเรียน-ทบทวน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 
มาตรการทางกฎหมาย ระบบดูแลและรับมือปัญหาวัยรุ่นทิ้งบ้านไปอยู่กับแฟน