1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรงหมอ 2020 EP. 61: เมื่อสัตว์เลี้ยงเข้าสู่วัยชรา ดูแลอย่างไร (30 Min.)

โรงหมอ 2020 EP. 61: เมื่อสัตว์เลี้ยงเข้าสู่วัยชรา ดูแลอย่างไร (30 Min.)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 1 มี.ค. 2020

โรงหมอ 2020 EP. 61: เมื่อสัตว์เลี้ยงเข้าสู่วัยชรา ดูแลอย่างไร (30 Min.)

สัตว์เลี้ยงแสนรักที่เรามีความผูกพัน เลี้ยงและดูแลเสมือนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ แต่เมื่อสัตว์เริ่มเข้าวัยชรา การเลี้ยงดูต้องเข้มงวดและแตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใด