1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรงหมอ 2020 EP. 73: ปัญหาผิวหนัง บอกโรคอันตราย (30 Min.)