1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรงหมอ 2020 EP. 77: การผ่าตัดหัวเข่าด้วยหุ่นยนต์ (60 Min.)