เพลงเด็ก

ความสัมพันธ์ระหว่าง “สไตล์ดนตรี”กับ“เนื้อร้อง” ในเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก จะเห็นได้ว่าเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก หากเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการอบรม สั่งสอน หรือแนะนำ สไตล์ดนตรีจะอยู่ในรูปแบบอะคูสติก แต่หากเป็นเพลงที่มีอารมรณ์หรือพฤติกรรมปฏิเสธระบบสังคม  สไตล์ดนตรีจะออกแนวรุนแรงแบบร็อก แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ตายตัว เพราะศิลปินหลายคน หลายวงดนตรี ต่างมีแนวทางเฉพาะของตนเอง

คลิปเสียงที่คล้ายกัน