เพลงตามฤดูกาล

เดือนธันวาคมเวียนกลับมาอีกครั้ง บ่งบอกถึงห้วงเวลาปลายปีที่อากาศควรจะเริ่มเย็น แต่ปรากฏว่าฝนก็ยังคงตกอยู่ บางพื้นที่ตกหนักจนน้ำท่วม รายการเริ่มต้นจากดนตรี ชวนคุณผู้ฟัง ฟังบทเพลงหลากหลายสไตล์ ทั้งอารมณ์สนุก เหงา และเศร้า อันแปรปรวนตามช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล

คลิปเสียงที่คล้ายกัน