1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ยาฝาแฝด ยาฉลากคล้ายกัน เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค ได้รับยาซ้ำซ้อน ยาไม่ตรงกับโรค

ยาฝาแฝด ยาฉลากคล้ายกัน เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค ได้รับยาซ้ำซ้อน ยาไม่ตรงกับโรค

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 26 ธ.ค. 2016

ยาฝาแฝด ยาฉลากคล้ายกัน เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค ได้รับยาซ้ำซ้อน ยาไม่ตรงกับโรค

คลิปเสียงที่คล้ายกัน