งานเพลงของมือเบส

"เบส" ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างจังหวะเพลง แต่มือเบสมักจะไม่ค่อยถูกล่าวถึง หากเทียบกับนักร้องหรือนักกีต้าร์ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในยุคปลายทศวรรษที่ 70 ต่อเนื่องต้นทศวรรษที่ 80 มีมือเบสที่ฝากผลงานอันโดดเด่นไว้มากมายในหลากหลายแนวทางดนตรี

คลิปเสียงที่คล้ายกัน