1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. สร้างมาตรฐานไก่พื้นเมือง

สร้างมาตรฐานไก่พื้นเมือง

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 10 มี.ค. 2017

สร้างมาตรฐานไก่พื้นเมือง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เร่งจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับฟาร์มไก่พื้นเมือง เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น หลังพบว่า ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อย ดูแลจัดการง่าย ทนโรค ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีเกษตรกรสนใจเลี้ยงถึงกว่า 2.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนไก่กว่า 72 ล้านตัว

คลิปเสียงที่คล้ายกัน