1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. เทคโนโลยีปลูกผักในร่ม

เทคโนโลยีปลูกผักในร่ม

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 16 มี.ค. 2017

เทคโนโลยีปลูกผักในร่ม

ปัจจุบัน ใครๆก็เป็นเกษตรกร ที่ทำหน้าที่ผลิตอาหารปลอดภัยรับประทานเองและส่งขายได้ แต่ในอนาคต ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำหน้าที่นี้ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในฐานะตัวช่วยให้การผลิตอาหาร โดยเฉพาะการปลูกพืชผักผลไม้ ไม่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ แถมไม่ต้องขนส่งจากแปลงใหญ่ ในระยะทางไกล อย่างเทคโนโลยีปลูกผักในร่วมที่กำลังแพร่หลายอยู่ในหลายประเทศ

คลิปเสียงที่คล้ายกัน