ปลูกพืชหน้าร้อน

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 23 มี.ค. 2017

ปลูกพืชหน้าร้อน

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำวิธีปลูกพืชผักอายุสั้น-ใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้ และวิธีดูแลไม้ดอกไม้ประดับในช่วงหน้าร้อน , กระทรวงพานิชน์ผลักดันอีสานเป็นฮับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หลังพบว่า เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ระบุว่า มีสวนกว่า 1,000 ไร่ได้รับผลกระทบ ถูกระงับออกใบรับรอง GAP หลังตรวจพบสารพิษจากโรงงานกำจัดขยะของเอกชน ปนเปื้อนแหล่งน้ำในดิน

คลิปเสียงที่คล้ายกัน