1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ออสเตรเลียประสบภาวะขาดแคลนไฟฟ้า

ออสเตรเลียประสบภาวะขาดแคลนไฟฟ้า

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 30 มี.ค. 2017

ออสเตรเลียประสบภาวะขาดแคลนไฟฟ้า

ออสเตรเลียประสบภาวะขาดแคลนไฟฟ้าอย่างหนัก หลังจากเกิดกระแสไฟฟ้าติด ๆ ดับ ๆ ในหลายเมือง ทางการจึงคิดโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้น โดยเฉพาะการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ติดตามเรื่องนี้ได้ที่ "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงษธัช สุขพงษ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน