1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. สคบ. สุ่มตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในปลาสลิดตากแห้ง/ แก้กฏหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

สคบ. สุ่มตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในปลาสลิดตากแห้ง/ แก้กฏหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 3 เม.ย. 2017

สคบ. สุ่มตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในปลาสลิดตากแห้ง/ แก้กฏหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

คลิปเสียงที่คล้ายกัน