1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. สถานการณ์ไม้พะยูงไทยและอาเซียน

สถานการณ์ไม้พะยูงไทยและอาเซียน

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 10 เม.ย. 2017

สถานการณ์ไม้พะยูงไทยและอาเซียน

สถานการณ์ไม้พะยูงในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะตอบได้ว่าผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ของไทยจะถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือไม่ ขณะที่เวทีพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงรวมถึงจีน พบแนวโน้มความร่วมมือที่ดี