1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 17 เม.ย. 2017

ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

ด้วยสถานภาพภัยคุกคามทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ข้ามพรมแดน ทำให้การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร จำเป็นต้องข้ามพรมแดนเช่นเดียวกัน