Featuring

Featuring หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Feat เป็นคำที่ใช้กันมากในยุคปัจจุบัน สำหรับการเชิญนักร้องมาร่วมงาน ซึ่งจริงๆแล้ว การรับเชิญมาร่วมร้องหรือร่วมเล่นในเพลง ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา การที่ศิลปินแร็ป หรือ ฮิป ฮอป เชิญศิลปินท่านอื่นมาร่วมร้องกลับกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น ทำให้ปัจจุบัน การเชิญในลักษณะนี้ เกิดขึ้นกับศิลปินทุกแนว ทุกสไตล์ ในแวดวงดนตรีสมัยนิยม

คลิปเสียงที่คล้ายกัน