1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีทางเลือก
  4. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

รายการ : วิถีทางเลือก

ออกอากาศ 24 เม.ย. 2017

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต เป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ให้พวกเขาได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การรู้จักดูแลตนเอง การเข้าสังคมและมีจิตอาสา ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง โดยพวกเขาอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระของใคร