อนุรักษ์ควายไทย

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 12 พ.ค. 2017

อนุรักษ์ควายไทย

ตัวเลขผู้เลี้ยงควายไทยลดลงต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์ตั้งเป้า เพิ่มตัวเลขควายบ้านให้ได้ 1 ล้านตัวภายใน 5 ปี หลังพบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขควายบ้านลดลงจากเกือบ 5 ล้านตัวเหลือเพียง 8 แสนตัว , นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์สถานการณ์ผลผลิตผลไม้ของประเทศไทย พบว่า ปริมาณผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยสำหรับให้คนภายในประเทศบริโภค ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ลดลง เช่นเดียวกับจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผลไม้