1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกัน ก็สื่อสารกันรู้เรื่อง

ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกัน ก็สื่อสารกันรู้เรื่อง

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 18 พ.ค. 2017

ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกัน ก็สื่อสารกันรู้เรื่อง

ปัจจุบัน มีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร จนกระทั่งพัฒนาหูฟังที่ชื่อว่า Pilot สำหรับช่วยแปลภาษาโดยที่ไม่จำเป็นต้องคุยภาษาเดียวกัน โดยอุปกรณ์นี้จะติดไว้ที่หู แล้วเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่น แต่การจะสื่อสารให้เข้าใจผู้สนทนาด้วยจะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้เช่นเดียวกัน