1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. งานบุญวัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน / การสื่อสารในช่วงภัยพิบัติ

งานบุญวัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน / การสื่อสารในช่วงภัยพิบัติ

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 23 พ.ค. 2017