1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. เส้นทางสายไหมใหม่

เส้นทางสายไหมใหม่

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 24 พ.ค. 2017

เส้นทางสายไหมใหม่

ทำความรู้จัก “เส้นทางสายไหมเส้นทางใหม่” หรือ one belt one road การแผ่ขยายอิทธิพลของจีน ผ่านนโยบายเส้นทางสายไหมเส้นทางใหม่ ที่แม้จะไม่ผ่านไทยโดยตรง แต่ก็ส่งผลกับไทยทางอ้อม ในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน