เช่าที่ดิน 99 ปี ตอน2

นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มองว่า เงื่อนไขเวลา 99 ปี ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล สิ่งที่ต้องชัดเจนกว่าคือ ความชัดเจนในการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน เพราะหากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง ไม่ว่าจะเช่ากี่ปี ไม่ว่าจะเช่าโดยคนไทยหรือต่างชาติ ผลกระทบก็ไม่ต่างกัน