1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. เวทีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เวทีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 25 พ.ค. 2017

เวทีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ฟังเสียงจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งแม่เมาะจังหวัดลำปาง และเทพา จังหวัดสงขลา มีหลากหลายความเห็นทั้งสนับสนุนและความกังวล