หนี้เกษตรกร

ฟังเสียงเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สิน จนต้องรวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หลังสถานการณ์ลุกลามถึงขั้นถูกยึดทรัพย์สิน ทั้งบ้านและที่ดินทำกิน