1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17)

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17)

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 25 พ.ค. 2017

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17)

ฟังเสียงเกษตรกรที่ทำประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกฎหมายของกรมเจ้าท่า ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17)