เชจู ตอน2

"เกาะเชจู" เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี พื้นที่จัดการตนเองที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง2สิ่งนี้ อยู่ด้วยกันได้อย่าวลงตัว จนถูกยกให้เป็นท้องถิ่นตัวอย่างในการจัดการเมือง