1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เริ่มต้นจากดนตรี
  4. เพลงสมัยนิยมในเอเชียที่ถูกนำมาแปลง

เพลงสมัยนิยมในเอเชียที่ถูกนำมาแปลง

รายการ : เริ่มต้นจากดนตรี

ออกอากาศ 2 มิ.ย. 2017

เพลงสมัยนิยมในเอเชียที่ถูกนำมาแปลง

รายการเริ่มต้นจากดนตรี ชวนผู้ฟังทำควาามเข้าใจบทเพลงภาษาจีน ญี่ปุ่นและฮินดู ที่ถูกนำไปแปลงหรือผลิตซ้ำ ด้วยหลากหลายภาษาในแถบเอเชีย แม้ว่าในเอเชียจะไม่ได้มีภาษาร่วมกัน แต่เพลงสมัยนิยมในเอเชียกลับมีการไหลเวียนระหว่างกันมาหลายทศวรรษ แต่นั่นก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นอิทธิทางดนตรี หากนำไปเปรียบเทียบกับเพลงที่มาจากโลกตะวันตก