1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. ชาวบ้านกังวลกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชาวบ้านกังวลกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 31 พ.ค. 2017

ชาวบ้านกังวลกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ฟังเสียงความกังวลของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกและภาคเหนือ ที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หลังพบหลายประเด็นน่าสนใจ เช่น การให้สิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว ผู้ประกอบกิจการ และอาศัยภายในเขตฯ ที่สามารถทำสัญญาเช่าได้นานถึง 99 ปี หรือการให้ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ