1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. สนามกีฬากลางอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ถูกทิ้งร้าง

สนามกีฬากลางอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ถูกทิ้งร้าง

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 26 พ.ค. 2017

สนามกีฬากลางอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ถูกทิ้งร้าง

ตัวแทนนักกีฬา ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปรับปรุงแก้ไข สนามกีฬากลาง เนื้อที่กว่า 60 ไร่ ที่ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เป็นแหลงมั่วสุมยาเสพติดและที่ทิ้งขยะ โดยก่อนหน้านี้ ได้ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแต่ไม่คืบหน้า ทั้งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยมีคำสั่งให้จังหวัดเชียงใหม่แก้ไขแล้วก็ตาม