1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. เยาวชนคนทำสื่อรุ่นใหม่ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่อีสานสู่รุ่นน้อง3จังหวัดชายแดนใต้

เยาวชนคนทำสื่อรุ่นใหม่ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่อีสานสู่รุ่นน้อง3จังหวัดชายแดนใต้

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 11 พ.ค. 2017

เยาวชนคนทำสื่อรุ่นใหม่ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่อีสานสู่รุ่นน้อง3จังหวัดชายแดนใต้

เสียงจากหมู่บ้าน 11/05/60 : เยาวชนคนทำสื่อรุ่นใหม่ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่อีสานสู่รุ่นน้อง3จังหวัดชายแดนใต้