1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีทางเลือก
  4. นวัตกรรมยานยนต์ลดอุบัติเหตุ

นวัตกรรมยานยนต์ลดอุบัติเหตุ

รายการ : วิถีทางเลือก

ออกอากาศ 5 มิ.ย. 2017

นวัตกรรมยานยนต์ลดอุบัติเหตุ

องค์การอนามัยโลก ได้จัดลำดับความสูญเสียของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก ผู้สูญเสีย78-80% เกิดจากรถจักรยานยนต์ แม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น แต่นวัตกรรมยานยนต์ก็มีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เช่นเดียวกัน